Коучинг

какво представлява?

Международната коуч федерация (ICF) дефинира коучинга като партньорство между коуч и клиент (индивидуален или екип) в процес, който провокира размисъл и креативност и вдъхновява клиента да увеличи своя личен и професионален потенциал. 

Всяко коучинг партньорство:

  • започва с предварителен разговор, за да бъдат ясни очакванията и възможностите,
  • се основава на споразумение, подписано и от двете страни, регулиращо принципите и условията на коучинга,
  • изисква постоянство, посветено време и енергия, за да бъде ефективно.

Прочети повече: Въпроси и Отговори за коучинга (International Coach Federation)

Кариерно развитие и менторство

ИСКАТЕ промяна?

Един от най-предизвикателните избори е този на професионалния ни път. Понякога той ни избира и това може да е в наша полза. В други е точно обратното. След години посветени на една професия често се случва да осъзнаем, че имаме нужда от промяна. С какво мога да ви подкрепя:

  • фасилитиране на процес за избор на личен кариерен път с използване на различни креативни подходи,

  • набелязване на приоритети, отговарящи на желаната следваща стъпка,

  • проследяване на развитието и подкрепа в дългосрочен план.

Менторът подпомага постигане на конкретни цели от позицията на своята експертиза, за разлика от коучът, чиято основна цел да бъде неутрален и създава стойност за развитието от позицията “Аз вярвам, че моят клиент е експертът за своите следващи стъпки”. Менторството работи тогава, когато са необходими конкретни професионални насоки.

Фасилитиране

Как се случва?

Подпомагане на градивни дискусии, с предварително поставена конкретна цел или тема. Във фасилитирането могат да се използват различни методи:

  • графични
  • игрови
  • системни,

които в зависимост от контекста да направят възможно извличането на резултати.

Фасилитацията помага да бъде интегрирана мъдростта на групата или екипа, когато се задават промени. Така се валидират следващите стъпки, за да бъдат устойчиви и водещи към желаната цел.

Close Menu