Коучинг

Защо може да помогне на всеки?

  • Индивидуален и адаптивен подход: важни са единствено индивидуалните и специфични цели, нужда от промяна и предивзикателства. На тази основа по-лесно достигаме до уникалната за всеки „пътна карта“ към индивидуалния успех, идентифицираме силните страни и как да се справим със слабите. 
  • Отговорност и мотивация: Коучът ви държи отговорен за предприемането на действия и напредъка към вашите цели. Той ви помага да останете фокусирани, мотивирани и на правилния път, което може да е особено ценно по време на трудни моменти, когато иначе може да се откажете.
  • Ориентиран към резултати: Коучингът е процес, ориентиран към постигането на резултати, създаден да ви помогне за постигане на измерими подобрения в личния и професионалния живот. Независимо дали искате да подобрите личния си баланс, лидерските си умения или да направите промяна в кариерата си, коучингът може да ви помогне да постигнете това по-бързо и по-ефективно.

Кариерно развитие и менторство

ИСКАТЕ промяна?

Един от най-предизвикателните избори е този на професионалния ни път. Понякога той ни избира и това може да е в наша полза. В други е точно обратното. След години посветени на една професия често се случва да осъзнаем, че имаме нужда от промяна. С какво мога да ви подкрепя:

  • фасилитиране на процес за избор на личен кариерен път с използване на различни креативни подходи,

  • набелязване на приоритети, отговарящи на желаната следваща стъпка,

  • проследяване на развитието и подкрепа в дългосрочен план.

В контекста на кариерното развитие менторският подход може да бъде по-подходящ за постигане на конкретните цели.

Фасилитиране

Как се случва?

Смислово българската дума за фасилитиране е „улесняване“ на конструктивни дискусии по специфични организационни, стратегически и лидерски теми. С помощта на различни методи, като игрофикация, системна фасилитация или други подпомагащи процеса начини на орагинизране на дискусията, екипи и групи постигат:

  • Интегриране на колективната мъдрост.
  • Ясно съгласие и мотивация относно това как да подобрят или променят определени аспекти на техния работен процес.
  • Подобряване на личното развитие, корпоративната култура и вътрешната за компанията атмосфера.

Чрез използването на различни подходи екипите достигат и до по-устойчива ангажираност към дадени цели. Организациите могат да постигнат траен успех и растеж във всички области при въвличане на хората от екипа в дефиниране на важните проекти или идеи за развитие.